Shkolla Kombëtare e Doktoratës në Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit në Kosovë po organizon Simpoziumin e Diasporës në Kompjuterikë, me temën “Inteligjenca Artificiale Kosova”. 

Pjesëmarrës në këtë simpozium do të jenë personalitete të rëndësishme nga universiteti dhe industria, vendor dhe nga diaspora, të cilët do të prezantojnë zbulimet më të reja nga fusha e inteligjencës artificiale, si dhe do të diskutojnë rreth tyre.

Simpoziumi do të mbahet më datë 13 korrik 2023, nisur nga ora 08:00 CEST në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. 

Organizimi i këtij aktiviteti bëhet në partneritet me Universitetin e Prishtinës, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, në kuadër të projektit “The development and implementation of a PhD Program in ICT for the Kosovo Education System DI-PhDICTKES”, i bashkëfinancuar nga Programi Erasmus+ dhe Bashkimi Evropian. 

AGJENDA

_______________ENGLISH_______________

Diaspora Symposium on Computer Science – Artificial Intelligence Kosovo

The National Research School in ICT is organizing the Diaspora Symposium on Computer Science with the theme “Artificial Intelligence Kosovo”.

This symposium brings together prominent figures from universities, industry, local community, and the diaspora to share cutting-edge research and best practices in the field of artificial intelligence.

The symposium will take place on July 13, 2023, starting at 08:00 CEST at the Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Prishtina.

The organization of this event is done in partnership with the University of Prishtina, the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora, within the framework of the project “The development and implementation of a PhD Program in ICT for the Kosovo Education System DI-PhDICTKES,” co-financed by the Erasmus+ Program and the European Union.

We look forward to your participation and the opportunity to collectively advance our knowledge in this transformative field.

AGENGA

Recommended Articles